Általános szerződési és felhasználási feltételek

1. Bevezető

Az Általános Szerződési Feltételek a Baroque Kft vállalkozó és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (a továbbiakban Vevő) között létrejövő szerződés általános feltételeit tartalmazza.

A webáruházon keresztüli vásárlás szerződéskötésnek minősül. A szerződés nyelve: magyar. A webáruház nyelve: magyar, német, angol.

Baroque Kft fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli módosítására. Vevő felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételek módosítását kövesse. A módosítást követően a webáruház használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

Az Általános Szerződési Feltételek Vevő által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

 

2. Az oldal üzemeltetője

Baroque Kft – Fogarasi Anna

Név: Baroque Kft
Székhely: 1021 Bp. Csíbor u.11/d
Adószám: 14621994-2-41
Közösségi adószám: HU14621994
Statisztikai számjele:  01-09-912290
Vállalkozói tevékenység kezdete: 2009. jan.
Szerződés nyelve: magyar
Email: bpfeltshop@gmail.com
Telefon:+36703907670

 

3. A szerződés online úton való megkötésének lépései

3.1 Vásárlás

A termék adatlapján rákattint a „Kosárba” gombra, akkor a termék bele kerül a kosárba és megtekintheti annak tartalmát.

A vásárlás további folytatásához kattintson a „Termékek” linkre, mellyel visszakerül az előző termék adatlapjára. (Járjon el a fent leírtak szerint minden megvásárolni kívánt termék esetében.)

Amikor minden óhajtott terméket elhelyezett a kosarában kattintson a „Kosaram” dobozra, hogy megtekinthesse annak tartalmát. A kosárban a termékeket törölheti, mennyiségüket növelheti vagy csökkentheti, majd véglegesítse.

Ezek után a megrendeléshez szükséges személyes adatokat kell kitölteni, majd ki kell választani a kívánt fizetési módot (Barion, személyes átvétel vagy készpénzes utánvétel).

Vevő a megrendelés végleges elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelésre az adott megrendelés időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

Baroque Kft  a megrendelhető áruk darabszámát korlátozhatja.

Baroque Kft a Vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton visszaigazolja. A megrendelés Vevő által történő végleges elküldése és a megrendelés megérkezésének visszaigazolása még nem minősül szerződéskötésnek. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 3 munkanapon belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Baroque Kft , illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Baroque Kft akkor fogadja el a megrendelést, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen a Baroque Kft rendelkezésére bocsátotta a megrendelés időpontjában. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Baroque Kft felelősséget nem vállal, az ebből eredő költségeket a Vevő viseli, illetve köteles megtéríteni Baroque Kft részére.

A megrendelés elfogadását vagy elutasítását Baroque Kft külön elektronikus levélben igazolja vissza a Vevő felé. A megrendelés Baroque Kft által történő elfogadása esetén a szerződés létrejön. A megrendelés elfogadására irányuló elektronikus levél hiányában is létrejön a szerződés akkor, ha Baroque Kft a megrendelt terméket vagy szolgáltatást leszállítja a Vevő részére.

3.2 Fizetés

Vevő az összes járulékos költséggel növelt teljes vételár kifizetésénél az alábbi fizetési módok közül választhat:

3.2.1. Barion

A Barion egy elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, aminek segítségével a Vevő Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro vagy Amex bankkártyával fizethet online áruházunkban, akár regisztráció nélkül is. Lehetősége van Barion egyenlegről is kiegyenlíteni a termék árát. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő email címet. Ha a felhasználónak nincs bankkártyája, fizetéshez használhatja az előre feltöltött Barion egyenlegét, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerősei is tudnak pénzt küldeni. Ebben az esetben email cím és jelszó megadásával kezdeményezhető a fizetés. Barion_leírás

3.2.2 Átutalás

A Baroque Kft. OTP-s számlaszámára, előre utalással: 11707024-20474131

Vevőnek az elfogadott megrendelés vételárát a Baroque Kft.által történő teljesítést megelőzően van lehetősége átutalással kifizetni. A Baroque Kft. kizárólag a vételár teljes mértékben történő megfizetését követően teljesít. Baroque Kft. egyedi megállapodás alapján Vevő kérésére ettől eltérő fizetési határidőt is megállapíthat.

3.3. Szállítás

Vevő Európa bármely országába kérhet szállítást. Ettől eltérő szállítási címre történő szállítás a Baroque Kft és Vevő egyedi megállapodását követően lehetséges.

Vevő az alábbi szállítási, illetve átvételi módok közül választhat:

3.3.1. Posta

A vételár Baroque Kft  bankszámláján történő jóváírását követően normál postai küldeményként vagy postai utánvéttel egyidejűleg történik.

3.3.2. Személyes átvétel

A Baroque Hostel recepcióján (Budapest 1071 Dózsa György út 80/kertkapu bejárat) előre megbeszélt időben a megrendelés elfogadását követő 2 héten belül, a teljes vételár beérkezése után.

Vevő kötelezettséget vállal a megrendelt termék átvételére. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Baroque Kft semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket (pl. ismételt kiszállítás, munkaidőn kívüli szállítás, visszaszállítás, stb.) a Vevő viseli.

A Vevő köteles az átvétel időpontjában a küldeményt tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Az ellenőrzés a termékhez kapcsolódó dokumentumokra (pl. jótállási jegy, használati utasítás, stb.) is kiterjed. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Baroque Kft nem fogad el.

A Baroque Kft fenntartja a jogot bármely szállítási mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszüntetésére.

3.3.3. Szállítási költségek

A szállítás és átvétel kapcsán a Baroque Kft által felszámított, Vevőt terhelő díjak, költségek:

Postai csomagként utánvét esetén: 990 Ft +400 Ft A Baroque Kft a postai díjszabásban található díjat áfával növelten számlázza Vevő felé.

Posta csomagként előre utalás esetén:  990 Ft

Európa összes országába előre utalás esetén: 7,9 EUR

A Baroque Kft a postai díjszabásban található díjat áfával növelten számlázza Vevő felé.

Személyes átvétel: Ingyenes

 

4. Garancia

Termékeinkre 12 hónap garanciát vállalunk. Amennyiben a termék meghibásodik, elszakad, azt díjtalanul megjavítjuk.

A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra.

4.1 Elállási jog

Az elállási jog gyakorlására a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.  §-ban foglaltak az irányadók.

A Vevő a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli. A Baroque Kft azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Vevő kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén jogosult az elállási jog gyakorlására.

Baroque Kft és a Vevő eltérő megállapodása hiányában Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a Vevő személyéhez kötött, illetve amelyet a Vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

Természeténél fogva nem szolgáltatható vissza különösen, de nem kizárólag az a termék, amely a visszaküldést követően ismételten már nem értékesíthető más vásárló részére. Ennek oka lehet többek között a rendeltetésszerű használatbavétel által okozott, visszafordíthatatlan változás is.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán 1021 Budapest Csíbor u 11/d ), vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: bpfeltshop@gmail.com

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.  §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Ha a Vevő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; 

ezen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig vissza tarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett érték csökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

5. Adatvédelem

Baroque Kft  a megrendelés  során a Vevő által megadott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998 évi VI. törvény rendelkezései szerint kezeli.

Az webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át.

Vevő felhatalmazza Baroque Kft-t, hogy a megrendelés teljesítése érdekében beszállítóinak átadja a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat, amely személyek ezen adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használhatják.

Az adatok Vevő által nem megfelelő biztonsággal történő kezeléséért a felelősség Vevőt terheli.

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, e nélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

5.1. Szerzői jog

A jelen honlap tartalmát szerzői jog védi. A honlapon szereplő információk, képek és egyéb anyagok, a webáruház grafikai megjelenése és grafikai elemei, a webáruházban megvásárolható termékek neve, képe, márkája és egyéb elemek és megnevezések csak a webáruházban történő vásárlás céljára szolgálnak.

Minden egyéb felhasználás a Baroque Kft írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben részben vagy átdolgozott formában is.

5.2. Baroque Kft felelőssége

A Baroque Kft nem vállal felelősséget a webáruháznak, valamint annak tartalmának elérhetőségéért és működéséért. A Baroque Kft nem felelős semmilyen kárért, amely a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Baroque Kft nem vállal felelősséget olyan hibák esetén, amelyek megakadályozzák a webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Baroque Kft  nem vállal felelősséget a webáruház használata során fellépő szoftver, kommunikációs, vagy egyéb technikai hibákért.

A Baroque Kft  nem vállal felelősséget az elírási hibákért, a webáruházban elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért, különös tekintettel a téves ármegjelölésre.

A webáruházban található képek illusztrációk, az eltérésekért a Baroque Kft felelősséget nem vállal.

A Baroque Kft fenntartja magának a jogot a webáruház részleges vagy teljes megszüntetésére, megváltoztatására és szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, az ebből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért a Baroque Kft felelősséget nem vállal.

5.3. Vevő felelőssége

Vevő kijelenti, hogy az Internet technikai és műszaki korlátait ismeri, a technológiával együtt járó hibalehetőségeket és kockázatokat elfogadja. Ennek megfelelően tudatában van annak, hogy az Interneten keresztül rendelkezésre bocsátott információk hitelessége, helyessége és teljessége nem garantálható.

Vevő felelőssége a számítógépén tárolt adatok megvédése, különös tekintettel a webáruházba való bejelentkezéshez szükséges adatokra. A Baroque Kft nem vállal felelősséget a felhasználói adatok Vevő tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. Vevő felelősséggel tartozik a saját adatainak illetéktelen használatával a Baroque Kft vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

Vevő tudomásul veszi, hogy megrendelése jóváhagyásával jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el.

Vevő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut és szolgáltatást tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az Általános Szerződési Feltételekben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése Vevő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket és károkat a Vevő viseli.

A Baroque Kft tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg Vevő a megrendelés ellenértékét teljes mértékben meg nem fizeti.

5.4. Jogorvoslati lehetőség

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 41
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
URL: http://naih.hu